Under karatens första tid på ön Okinawa fanns det inte några bältesgrader, alla bar vittbälte med knuten på vänster sida enligt Okinawatraditionen. Det var först efter Gichin Funakoshi etablerat sin Shotokan Dojo, som han införde olika bältesgrader grundat på det japanska systemet. Han utökade då med två färger så att det blev vitt, brunt och svart bälte, detta system kopierades efterhand av varje karatestil. Strax efter andra världskriget 1949, grundades Japan Karate Association, då började graderingssysternet att ändras varvid de olika graderna utökades och fick en mer färgrik form, denna utveckling har fortsatt fram till dagens system .


( Barngradering 7-13 år)

Barn graderar varje bälte i två steg.

Första graderinger är rött med vill sträck och får då hjälp med räkningen av sansei.

på graderingen kan man ,om man blir godkänd, få två olika betyg nämligen 9d och

Välgodkänd 9c .

Andra graderingen till helfärgat bälte görs utan hjälp med räkningen. Upp till helt rött

bälte blir betygen då godkänd 9b och välgodkänd 9a.


( Vuxengradering från 13 år)

Vuxna får göra alla graderingar utan räkning och får ochså helt färgade bälten vid varje

gradering. En vuxen som graderar till rött bälte med godkänt resultat markeras som K 9

och ett välgodkänt som 9 .

Vårt färggraderingssystern är:

SHOTOKANS GRADERINGSSYSTEM

Vitt bälte: detta bälte har alla icke graderade nybörjare.

9 kyu. Rött bälte Gohon Kumite Kata: Taikyoku Shodan.

8 kyu. Orange bälte Gohon Kumite Kata: Heian Shodan.

7 kyu. Gult bälte Gohon Kumite Kata: Heian Nidan.

6 kyu. Grönt bälte Ippon Kumite Kata: Heian Sandan.

5 kyu. Blått bälte Ippon Kurnite Kata: Heian Yondan.

4 kyu. Blått bälte Ippon Kumite Kata: Heian Godan.

3 kyu. Brunt bälte Ippon Kumite Kata: Tekki Shodan.

2 kyu. Brunt bälte Ju Ippon Kumite. Ju Kumite Kata: Bassai Dai.

1 kyu. Brunt bälte Ju Ippon Kumite. Ju Kumite Kata: Kanku. Dai.

SHODAN. 1 Dan Svart bälte Ju Kumite Kata: Annan än tidigare.

NIDAN. 2 Dan Svart bälte Ju Kumite Kata:Valfri

SANDAN. 3 Dan Svart bälte Ju Kumite Kata: valfri.

Rött, Orange, Gult, Grönt, Blått (2st), Brunt (3st)

och Svart bälte (8 st)