Hälften av alla skolbarn rör sig för lite. Det konstateras i den hittills största kartläggningen av svenska skolbarn rörelsevanor. Åtta av tio lärare i undersökningen är rörande överens om att dagens skolbarn har stor eller mycket stor försämring i kondition sett över en tioårsperiod.( Hämtat från lärarnas tidning 2008/ 2009, kring ett forskningsprojekt vid Idrottshögskolan i stockholm)

De elever som inte är med på idrottslektionerna är inte heller speciellt aktiva på fritiden.
Endest tio procent i den här gruppen är med i någon förening medan drygt hälften av de ungdomar som klassas som aktiva är föreningsanslutna,
Säger Annika Strandell på Folkhälsoinstitutet med anledning kring en studie där de fråget
900 elever i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet.
undersökningen visar även att det är ytterst få elever som är fysiskt aktiva på raster och håltimmar.

Läger i Piteå med RobinNyholm

Och Miroslav Unic Nordisk Mästare

Fysisk aktivitet i Skolan