Den traditionella bilden av Sensei Funakoshi

Gichin Funakoshi är den man som vi i första hand kan tacka för att karaten överfördes från Okinawa till de japanska huvudöarna och fick fotfäste där.
Funakoshi
föddes i Shuri 1868. Som barn och yngling var han klen.
Hans familj var av gammal samuraisläkt och den unge Funakoshi växte
upp i en brytningstid mellan det gamla traditionella och en modernisering,
där bl a hårkuten, som inom samurai familjerna ingick, avskaffades .

Karate mekanik och kraftkällor.

Karate är ett unikt system som är uppbyggt på rent mekaniska principer. Dessa
principer är grundläggande för systemet och får därför inte fuskas bort. All den
kraft och effektivitet som är varje seriös karateka bör noggrantsätta sig in i dessa

och bevara dem i systemet.

KIME

Kime är den viktigaste av alla karateprinciperna och också den mest typiska för
systemet. Det japanska ordet kime har en djup innebörd som skulle vara
svår att behandla i sin helhet .Den enklaste förklaringen av ordet är helt maximal
muskelanspänning och kraftfokusering i ett enda kort ögonblick. Varje karate-
teknik fullbordas tillsammans med fullständig kime i hela kroppen, varvid hela
kroppen anspännes och låses till orubblighet från fötterna och benen via bålen till
armarna och händerna. Det inre buktrycket tas upp maximalt med hjälp av andningstekniken och bukmusklernas sammandragning. Om det är en teknik med
knuten hand, så måste hela knytnäven sammandragas med hjälp av musklerna i
handen. Alldeles speciellt tumsidan och lillfingersidan måste anspännas och dragas
mot varandra.

Varje förflyttning eller vändning avslutas med kime i hela kroppen tillsammans med teknikens utförande, så att ställningen under ett ögonblick är fullständigt låst.
Då t ex oi- tsuki avslutas låses musklerna i knäna och benen totalt, varvid rörelsen
framåt helt avstannar. Om stödfoten glider framåt en bit på golvet i oi-tsuki beror
detta på att benen och midjan inte har tillräcklig kime

man övar för att förbättra sin kime skall man koncentrera sig på att kraften
framspringer från muskelsammandragningen i nedre magmuskulaturen och därifrån
sprida sig till hela kroppen. Före och efter kime måste muskulaturen vara helt avslappnad för att teknikerna skall kunna utföras med snabbhet och lätthet. Man skall alltid öva för att träna upp förmågan att uppnå största möjliga skillnad mellan avslappnade för att sedan i slutet av rörelsen anspännas maximalt.

Hur trött man än är under träningspassen, så måste man ändå låta varje teknik åtföljas av kime.

Att träna utan ordentlig kime är meningslöst, eftersom hela karatesystemet bygger på just kime.

Ted Hedlund Chefsintruktör för JKA Sweden